Feltsport

Bestemmelser

CIOR

CISOR

Andre sider

Tilmelding

Konkurrencer

NYE fysiske basiskrav 2018

Fyn

København

Lillebælt

Midtjyske

Nordjyske

Nordvestjyske

Sønderjyske

Andre kredse

Feltsportskursus' hjemmeside

Feltsportskursus foregår blandt andet her:

Feltsportskursus er et tilbud til både tjenstgørende og hjemsendt personel af reserven om at vedligeholde færdighederne i skydning og brug af kort og kompas til gavn for sig selv og det danske forsvar.

Kursus er tilrettelagt således, at du uanset træningstilstand og forkundskaber vil kunne få udbytte af at deltage. Hvis du gerne vil forbedre din træningstilstand, bør du tilmelde dig retning C (fysisk træning).

Feltsportskursus gennemføres i regi af HPRD's ti kredse, hvor du får rig lejlighed til at lære dine kolleger i nærområdet bedre at kende på en afslappet og hyggelig måde. Du kan frit vælge, hvilken kreds du vil tilmelde dig i. Omkostningerne ved deltagelse i feltsport forsøges holdt på et lavt niveau. Arbejdskraften leveres af frivillige og Forsvaret giver tilskud.

Det er nemt at blive optaget på feltsportskursus.

Du kan tilmelde dig her: